loading

EOD razina 3+

Za koga je obuka namijenjena

Obuka EOD razine 3+ namijenjena je osobama koji su uspješno završili tečaj EOD razine 3 i koji su obavljali poslove EOD razine 3 u minimalnom trajanju od jedne godine što dokazuju potvrdom nadležnog tijela.

Ishodi učenja

Po završetku obuke i položenom stručnom ispitu polaznici će biti osposobljeni za planiranje i upravljanje operacijama čišćenja eksplozivnih ostataka rata i mina kao i skladištenja eksploziva. Pored toga polaznici će biti osposobljeni za rad sa sredstvima koja sadrže osiromašeni uran, vođenim raketama i drugim najsloženijim sustavima. Izrada tehničkih izvješća iz nadležnosti kompetencije EOD razina 3+.

EOD razina 3+