loading

Upute za naručitelje postupka certifikacije

Zahtjev za certifikaciju, kao i kompletna propisana dokumentacija dostavlja se na hrvatskom jeziku. Kad je naručitelj iz inozemstva (npr. dragovoljna certifikacija stroja za razminiranje), tada se dostavlja dokumentacija na engleskom jeziku.

Potrebnu dokumentaciju Naručitelj postupka certifikacije treba dostaviti najkasnije četrnaest (14) dana prije isteka certifikata ili traženog datuma.

Naručitelj postupka certifikacije dužan je dostaviti HCR-CTRO-u opremu-proizvod na mjesto i u vrijeme koje odredi HCR-CTRO.

1. Certifikacija strojeva

Certifikacija stroja za pripremu površine (novi stroj) – prvo vrednovanje

Postupak certifikacije stroja za pripremu površine provodi se prema:

 • Zakonu o protuminskom djelovanju (NN 110/15, 118/18, 98/19, 114/22, 59/23)
 • Pravilniku o tehničkim zahtjevima i utvrđivanju sukladnosti strojeva koji se koriste na poslovima humanitarnog razminiranja (NN 53/07. 57/13)
 • HRN 1142:2009 – Humanitarno razminiranje -Zahtjevi za strojeve i ocjenjivanje sukladnosti strojeva.

Za provedbu postupka certifikacije stroja za pripremu površine (novog stroja) – prvo vrednovanje potrebno je dostaviti:

 1.  Zahtjev za izdavanje certifikata” (Q-Zahtjev-7200)
 2.  Zahtjev za certifikaciju stroja“ (Q-Zahtjev-7200-S) te sljedeću dokumentaciju:
 • tehničke podatke o stroju za pripremu površine (naziv, tip, tehnički opis stroja i kvaliteta obrade tla)
 • tehničke podatke o ugrađenim materijalima kojim je oklopljena i ostakljena kabina vozila, te zaštićeni vitalni dijelovi stroja (certifikati materijala), (izdaje akreditirani laboratoriji/centar),
 • certifikat ili potvrdu o ispitivanju buke u kabini (izdaje akreditirani laboratoriji/centar),
 • certifikat ili izvješće o ukupnoj razini udarnog ubrzanja na sjedalu rukovatelja stroja za pripremu površine nastalog kao posljedica detonacije protuoklopne mine (izdaje akreditirani laboratorij/centar),
 • dokumentaciju razvojnog i poligonskog ispitivanja (ako postoji),
 • dokumentaciju o dosadašnjem radu stroja izvan RH (ako postoji),
 • upute za uporabu (Standardni operativni postupci)
 • imenovanje predstavnika Naručitelja koji će prisustvovati vrednovanju.

U prilogu zahtjeva prilažu se i svi certifikati o provjeri kvalitete stroja izdani od ovlaštenih institucija.

Certifikacija stroja za pripremu površine – godišnje vrednovanje

Postupak certifikacije stroja za pripremu površine provodi se prema:

 • Zakonu o protuminskom djelovanju (NN 110/15, 118/18, 98/19, 114/22, 59/23)
 • Pravilniku o tehničkim zahtjevima i utvrđivanju sukladnosti strojeva koji se koriste na poslovima humanitarnog razminiranja (NN 53/07, 57/13)
 • HRN 1142:2009 – Humanitarno razminiranje -Zahtjevi za strojeve i ocjenjivanje sukladnosti strojeva.

Za provedbu postupka certifikacije stroja za pripremu površine (godišnje vrednovanje) potrebno je dostaviti:

 1.  Zahtjev za izdavanje certifikata (Q-Zahtjev-7200)
 2.  Zahtjev za certifikaciju stroja (Q-Zahtjev-7200-S)

Zahtjev može dostaviti samo vlasnik stroja.

Produljenje valjanosti certifikata o sukladnosti u izvanrednim okolnostima

Produljenje valjanosti certifikata o sukladnosti za strojeve za pripremu površine primjenjivati će se u situacijama kada nije moguće obaviti godišnje vrednovanje zbog izvanrednih okolnosti, i to samo zbog otežanih, nepogodnih vremenskih uvjeta koji onemogućavaju provedbu vrednovanja.

Produljenje valjanosti certifikata izdat će se na vremensko razdoblje od najviše 3 mjeseca, uz ispunjavanje uvjeta koji su navedeni u Izjavi o ispravnosti stroja za pripremu površine (Q-Izjava-7200-S), a koja je potpisana i ovjerena od strane vlasnika stroja.

Certifikacija stroja za razminiranje – prvo vrednovanje (za međunarodno  tržište)

Postupak certifikacije strojeva za razminiranje (međunarodno tržište) – prvo vrednovanje,  provodi se prema T&E Protocol-Machines, 30/06/2009 (prethodno poznat kao CWA 15044:2009) i normi HRN 1142:2009 – Humanitarno razminiranje -Zahtjevi za strojeve i ocjenjivanje sukladnosti strojeva.

Za provedbu postupka certifikacije stroja za razminiranje (dragovoljna certifikacija) potrebno je dostaviti:

 1. Q-Zahtjev-7200-DC Certification application form
 2.  Q-Zahtjev-7200-S(DC) Demining machine certification application form te sljedeću dokumentaciju:
 • tehničke podatke o stroju (naziv, tip, tehnički opis stroja i kvaliteta obrade tla)
 • tehničke podatke o ugrađenim materijalima kojima je oklopljena i ostakljena kabina vozila, te zaštićeni vitalni dijelovi stroja (certifikati materijala), (izdaje ovlaštena institucija),
 • certifikat ili potvrdu o ispitivanju buke u kabini (izdaje akreditirani laboratorij/centar),
 • certifikat ili izvješće o ukupnoj razini udarnog ubrzanja na sjedalu rukovatelja stroja nastaloj kao posljedica detonacije protuoklopne mine (izdaje akreditirani laboratorij/centar),
 • dokumentaciju razvojnog i poligonskog vrednovanja (ako postoji),
 • dokumentaciju o dosadašnjem radu stroja izvan RH (ako postoji),
 • upute za uporabu (Standardni operativni postupci)
 • imenovanje predstavnika Naručitelja koji će prisustvovati vrednovanju.

U prilogu zahtjeva za izdavanje certifikata dostavljaju se svi certifikati vrednovanja kvalitete izdani od ovlaštenih institucija.

2. Certifikacija pasa za detekciju mina

Postupak certifikacije pasa za detekciju mina provodi se prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima i postupku provjere uvježbanosti vodiča i pasa za detekciju minsko-eksplozivnih sredstava na poslovima humanitarnog razminiranja (Narodne novine 53/07).

Certifikacija pasa za detekciju mina – prvo vrednovanje

Za provedbu postupka certifikacije pasa prvi put – prvo vrednovanje, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1.  Zahtjev za izdavanje certifikata (Q-Zahtjev-7200)
 2. Zahtjev za certifikaciju pasa (Q-Zahtjev-7200-Pas)
 3. Popunjen Obrazac Upitnik o vodiču i psu (Q-Ob-UVP-1),
 4.  SOP kojim se koristi u radu sa psima, kao i eventualne naknadne izmjene i dopune.

Certifikacija pasa za detekciju mina – godišnje vrednovanje

Za provedbu certifikacije pasa za detekciju mina (godišnje vrednovanje) potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju

 1.  Zahtjev za izdavanje certifikata (Q-Zahtjev-7200)
 2. Zahtjev za certifikaciju pasa (Q-Zahtjev-7200-Pas)
 3. SOP kojim se koristi u radu sa psima, kao i eventualne naknadne izmjene i dopune.

Produljenje valjanosti certifikata sukladnosti u izvanrednim okolnostima

Produljenje valjanosti certifikata sukladnosti za pse koji se koriste u protuminskom djelovanju primjenjivat će se u situacijama kad nije moguće obaviti godišnje vrednovanje pasa zbog izvanrednih okolnosti, i to samo zbog otežanih, nepogodnih vremenskih uvjeta koji onemogućavaju postupak certifikacije na testnom poligonu. Produljenje valjanosti certifikata izdat će se na vremensko razdoblje od najviše 3 mjeseca, uz ispunjavanje uvjeta koji su navedeni u Izjavi o ispravnosti psa (Q-Izjava-7200-Pas) a koja je potpisana i ovjerena od strane naručitelja postupka certifikacije.

3. Certifikacija detektora metala

Postupak certifikacije detektora metala na poslovima protuminskog djelovanja provodi se prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima i ocjeni sukladnosti uređaja i opreme namijenjene poslovima humanitarnog razminiranja (Narodne novine 53/07, 39/11, 57/13).

Za provedbu postupka certifikacije detektora metala potrebno je dostaviti:

 1.  Zahtjev za izdavanje certifikata (Q-Zahtjev-7200)
 2. Zahtjev za certifikaciju detektora metala (Q-Zahtjev-7200-MD)

4. Certifikacija osobne zaštitne opreme

Postupak certifikacije osobne zaštitne opreme na poslovima protuminskog djelovanja (zaštitni prsluk sa štitnikom za prepone, zaštitna kaciga s vizirom) provodi se prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima i ocjeni sukladnosti uređaja i opreme namijenjene poslovima humanitarnog razminiranja (Narodne novine 53/07, 39/11, 57/13).

Za provedbu postupka certifikacije potrebno je dostaviti:

 1.  Zahtjev za izdavanje certifikata (Q-Zahtjev-7200)
 2. Zahtjev za certifikaciju zaštitne opreme (Q-Zahtjev-7200-ZO).

Prilikom prvog certificiranja, proizvođač zaštitne opreme i/ili korisnik zaštitne opreme na poslovima protuminskog djelovanja (pravna osoba ili fizička osoba s ovlastima) mora dostaviti podatke o upotrebljenim materijalima i certifikate za iste, odnosno priložiti Izvješće o testiranju koje izdaje akreditirani laboratoriji/instituti/centri

5. Završne odredbe

Tijekom postupka certifikacije vode se zapisi i izrađuje se Zapisnik kao završni dokument voditelja vrednovanja.

Ako je postupak certifikacije završio pozitivno, izdaje se Certifikat o sukladnosti kao završni dokument od HCR-CTRO-a za provedeni postupak certificiranja proizvoda. U suprotnom izdaje se Izvještaj o nesukladnosti.

 1. Referentni dokumenti
 • HRN EN ISO/IEC 17065:2013
 • Q-PK-8120 Priručnik kvalitete HCR -CTRO d.o.o.
 • Zakon o protuminskom djelovanju (NN 110/15, 118/18, 98/19, 114/22, 59/23)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima i utvrđivanju sukladnosti strojeva koji se koriste na poslovima humanitarnog razminiranja (NN 53/07, 57/13)
 • HRN 1142:2009 – Humanitarno razminiranje -Zahtjevi za strojeve i ocjenjivanje sukladnosti strojeva
 • T&E Protocol-Machines, 30/06/2009 (formerly known as CWA 15044:2009)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku provjere uvježbanosti vodiča i pasa za detekciju minsko-eksplozivnih sredstava na poslovima humanitarnog razminiranja (Narodne novine 53/07)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima i ocjeni sukladnosti uređaja i opreme namijenjene poslovima humanitarnog razminiranja (Narodne novine 53/07, 39/11, 57/13)