loading

Zahtjevi za certifikaciju

Napomena

Molimo da pročitate Upute za naručitelje postupka certifikacije te dostavite potrebnu dokumentaciju najkasnije četrnaest (14) dana prije isteka certifikata ili traženog datuma.

 

Strojevi za pripremu površine, prva certifikacija i godišnje vrednovanje

Q-Zahtjev-7200 Zahtjev za izdavanje certifikata

Q-Zahtjev-7200-S Zahtjev za certifikaciju stroja za pripremu površine

Za prvu certifikaciju stroja, uz navedene Zahtjeve potrebno je dostaviti i pripadajuću dokumentaciju navedenu u Uputama. 

  • Produljenje valjanosti certifikata o sukladnosti primjenjivati će se u situacijama kada nije moguće obaviti godišnje vrednovanje zbog izvanrednih okolnosti, i to samo zbog otežanih, nepogodnih vremenskih uvjeta koji onemogućavaju provedbu vrednovanja. Produljenje valjanosti certifikata izdat će se na vremensko razdoblje od najviše 3 mjeseca, uz ispunjavanje uvjeta koji su navedeni u Q-Izjava-7200-S Izjava o ispravnosti stroja za pripremu površine  a koja je potpisana i ovjerena od strane vlasnika stroja.

Strojevi za razminiranje - certifikacija sukladno IMAS T&E Protocol-Machines

Q-Zahtjev-7200-DC Certification application form

Q-Zahtjev-7200-S(DC) Demining machine certification application form

te sljedeću dokumentaciju: 

- tehničke podatke o stroju (naziv, tip, tehnički opis stroja i kvaliteta obrade tla)

- tehničke podatke o ugrađenim materijalima kojima je oklopljena i ostakljena kabina vozila, te zaštićeni vitalni dijelovi stroja (certifikati materijala), (izdaje ovlaštena institucija),

- certifikat ili potvrdu o ispitivanju buke u kabini (izdaje akreditirani laboratorij/centar),

- certifikat ili izvješće o ukupnoj razini udarnog ubrzanja na sjedalu rukovatelja stroja nastaloj kao posljedica detonacije protuoklopne mine (izdaje akreditirani laboratorij/centar),

- dokumentaciju razvojnog i poligonskog vrednovanja (ako postoji),

- dokumentaciju o dosadašnjem radu stroja izvan RH (ako postoji),

- upute za uporabu (Standardni operativni postupci)

- imenovanje predstavnika Naručitelja koji će prisustvovati vrednovanju.

U prilogu zahtjeva za izdavanje certifikata dostavljaju se svi certifikati vrednovanja kvalitete izdani od ovlaštenih institucija.

Detektori metala

Q-Zahtjev-7200 Zahtjev za izdavanje certifikata

Q-Zahtjev-7200-MD Zahtjev za certifikaciju detektora metala

Psi za detekciju mina

Q-Zahtjev-7200 Zahtjev za izdavanje certifikata

Q-Zahtjev-7200-Pas Zahtjev za certifikaciju pasa

Uz navedene zahtjeve, potrebno je dostaviti SOP kojim se koristi u radu sa psima, kao i eventualne naknadne izmjene i dopune.

Za provedbu postupka certifikacije pasa prvi put potrebno je dostaviti  Q-Ob-UVP-1 Upitnik za vodiča i psa

  • Produljenje valjanosti certifikata o sukladnosti za pse koji se koriste u protuminskom djelovanju primjenjivat će se u situacijama kad nije moguće obaviti godišnje vrednovanje pasa zbog izvanrednih okolnosti, i to samo zbog otežanih, nepogodnih vremenskih uvjeta koji onemogućavaju postupak certifikacije na testnom poligonu. Produljenje valjanosti certifikata izdat će se na vremensko razdoblje od najviše 3 mjeseca, uz ispunjavanje uvjeta koji su navedeni u Q-Izjava-7200-Pas Izjava o ispravnosti psa  a koja je potpisana i ovjerena od strane naručitelja postupka certifikacije.

Osobna zaštitna oprema

Q-Zahtjev-7200 Zahtjev za izdavanje certifikata

Q-Zahtjev-7200-ZO Zahtjev za certifikaciju zaštitne opreme