loading

Zahtjevi za certifikaciju

Strojevi za pripremu površine

Q-Zahtjev-7200 Zahtjev za izdavanje certifikata

Q-Zahtjev-7200-S Zahtjev za certifikaciju stroja za pripremu površine

  • Produljenje valjanosti certifikata o sukladnosti u izvanrednim okolnostima

Produljenje valjanosti certifikata o sukladnosti za strojeve za pripremu površine primjenjivati će se u situacijama kada nije moguće obaviti godišnje vrednovanje zbog izvanrednih okolnosti, i to samo zbog otežanih, nepogodnih vremenskih uvjeta koji onemogućavaju provedbu vrednovanja. Produljenje valjanosti certifikata izdat će se na vremensko razdoblje od najviše 3 mjeseca, uz ispunjavanje uvjeta koji su navedeni u Izjavi o ispravnosti stroja za pripremu površine (Q-Izjava-7200-S), a koja je potpisana i ovjerena od strane vlasnika stroja.

Q-Izjava-7200-S Izjava o ispravnosti stroja za pripremu površine

Detektori metala

Q-Zahtjev-7200 Zahtjev za izdavanje certifikata

Q-Zahtjev-7200-MD Zahtjev za certifikaciju detektora metala

Psi za detekciju mina

Q-Zahtjev-7200 Zahtjev za izdavanje certifikata

Q-Zahtjev-7200-Pas Zahtjev za certifikaciju pasa

Uz zahtjeve, potrebno je dostaviti SOP kojim se koristi u radu sa psima, kao i eventualne naknadne izmjene i dopune.

  • Za provedbu postupka certifikacije pasa prvi put potrebno je dostaviti i:

Q-Ob-UVP-1 Upitnik za vodiča i psa

  • Produljenje valjanosti certifikata sukladnosti u izvanrednim okolnostima 

Produljenje valjanosti certifikata o sukladnosti za pse koji se koriste u protuminskom djelovanju primjenjivat će se u situacijama kad nije moguće obaviti godišnje vrednovanje pasa zbog izvanrednih okolnosti, i to samo zbog otežanih, nepogodnih vremenskih uvjeta koji onemogućavaju postupak certifikacije na testnom poligonu. Produljenje valjanosti certifikata izdat će se na vremensko razdoblje od najviše 3 mjeseca, uz ispunjavanje uvjeta koji su navedeni u Izjavi o ispravnosti psa (Q-Izjava-7200-Pas) a koja je potpisana i ovjerena od strane naručitelja postupka certifikacije.

Q-Izjava-7200-Pas Izjava o ispravnosti psa

Osobna zaštitna oprema

Q-Zahtjev-7200 Zahtjev za izdavanje certifikata

Q-Zahtjev-7200-ZO Zahtjev za certifikaciju zaštitne opreme