loading

EOD razina 2

Za koga je obuka namijenjena

Obuka EOD razina 2 namijenjena je osobama koji su uspješno završili tečaj EOD razine 1 ili koji imaju prethodno relevantno iskustvo u radu s
eksplozivima, eksplozivnim ostacima rata i minama, imaju osnovni tečaj za pirotehničara (što potvrđuju položenim stručnim ispitom EOD razine 1) i žele formalizirati svoje stručne kvalifikacije i iskustvo u protuminskom djelovanju.

Ishodi učenja

Po završetku obuke i položenom stručnom ispitu polaznici će biti osposobljeni organizirati, upravljati i voditi tim (skupnu) za protuminsko djelovanje kao i identificirati, deaktivirati i/ili uništavati složena pojedinačna sredstva i grupe eksplozivnih ostataka rata i mina.

EOD razina 2