loading

Misija

Više od 20 godina iskustva u prepoznavanju, kreiranju i zadovoljavanju usluga iz područja ispitivanja, obuka te razvoja novih tehnologija u otkrivanju mina, osigurale su HCR-CTRO-u vodeće mjesto na međunarodnoj razini protuminskog djelovanja.

Pružanjem dodatnih vrijednosti kroz stalni razvoj svojih djelatnosti potičemo, pomažemo i razvijamo operativna testiranja i evaluaciju tehnologija otkrivanja i uklanjanja mina, sustavno vršimo ispitivanja strojeva za razminiranje, detektora metala, zaštitne opreme i pasa za razminiranje.

Okupljajući najkvalitetnije kadrove pružamo podršku i u aktivnostima uspostave, organizacije te upravljanja protuminskim sustavima u zemljama s minsko sumnjivom situacijom.

Svojim obukama, istraživačkim projektima i ispitivanjima pridonosimo sigurnijem i učinkovitijem razminiranju, ne samo u Republici Hrvatskoj već i u svijetu.