loading

EOD razina 1

Za koga je obuka namijenjena

Obuka EOD razine 1 namijenjena je osobama s malo formalnog znanja o eksplozivima i eksplozivnim ostacima rata kao i drugim osobama koje su do sada radile s eksplozivima, a koje bi željele formalizirati svoje stručno znanje i iskustvo za potrebe protuminskog djelovanje.

Osobama koje su završile program osposobljavanja za pirotehničara, pripadnicima vojske te policijskim službenicima protueksplozijske zaštite omogućeno je direktno pristupanje ispitu, bez obveze pohađanja obuke EOD razine 1.

Ishodi učenja

Po završetku obuke i položenom stručnom ispitu polaznici će biti osposobljeni pretraživati područje zagađeno minama i eksplozivnim ostacima rata, locirati i osigurati pronađena opasna sredstva i obavljati deaktiviranje i/ili uništavanje manje složenih pojedinačnih eksplozivne ostatke rata (ERW) i mina.

EOD razina 1