loading

Znanstveno vijeće

Uloga
Znanstveno vijeće razmatra razvoj novih metoda razminiranja i radi na unapređenju postojećih, te inicira međunarodne istraživačko-razvojne projekte.
U rad  Znanstvenog vijeća mogu se uključiti novi članovi koji žele pridonositi rješavanju problema protuminskog djelovanja te posjeduju relevantno znanje. Član se može postati na prijedlog Znanstvenog vijeća uz obavezan doktorat znanosti. Članovima ne mogu postati osobe s poslovnim interesima u protuminskom djelovanju.

Reference

Povodom prvih 10 godina rada Znanstvenog Vijeća objavljena je publikacija u kojoj su prikazane aktivnosti članova Vijeća u tom razdoblju. Članovi Vijeća su pokretali domaće, međunarodne projekte i istraživanja novih metoda protuminskog djelovanja i dali značajne doprinose u pojedinim smjerovima. Svojim su djelovanjem dali i bitan doprinos međunarodnom ugledu protuminskog djelovanja u Hrvatskoj, organiziranog kroz HCR i HCR-CTRO:
10 GODINA RADA HRVATSKIH ZNANSTVENIKA NA PROBLEMIMA RAZMINIRANJA; izdavač Hrvatski centar za razminiranje i Centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o., urednik V.Knapp, 2008. (https://www.ctro.hr/hr/publikacije) 

Povijest

  • Rad u sklopu HAZU

Hrvatski znanstvenici već su se tijekom Domovinskog rata počeli baviti problemima vezanim za mine. Sredinom 1994. godine potaknuli su raspravu o problemu protupješačkih mina (V.Knapp, zajedno s M. Kaplanom) u Međunarodnom pagvaškom pokretu na Konferenciji u Kolymbariju u Grčkoj, upozoravajući i na zloupotrebe mina u agresiji na Hrvatsku.
Znanstvenici vodećih znanstvenih institucija, kao što su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut Ruđer Bošković i nekoliko fakulteta, uključili su se u rad na ovom problemu u sklopu HAZU-a. Kao član suradnik HAZU prof. V.Knapp pozvao je na suradnju nekoliko članova HAZU koji su po svojoj znanstvenoj aktivnosti bili bliski nekim metodama detekcije mina u razvoju te i druge kolege znanstvenike izvan Akademije. Odaziv je bio izuzetno ohrabrujući, iako nikakva financijska ili materijalna sredstva tada nisu bila na raspolaganju ni na vidiku. Uz podršku predsjednika Akademije Ivana Supeka kao i tajnika njezinog Odbora za međunarodne odnose, krajem 1996. godine došlo je do prvog organizacijskog objedinjavanja u obliku Posebne radne grupe pri Odboru za međunarodne odnose HAZU. U toj fazi grupa je uspostavljala međunarodne kontakte s institucijama koje su radile na razvoju novih metoda otkrivanja mina. Tako je u svibnju 1997. godine u HAZU-u održano Savjetovanje o ulozi znanosti u razvoju djelotvornih metoda detekcije i uklanjanja mina.
Članovi Posebne radne grupe izlagali su znanstveni status i potencijal pojedinih metoda za uklanjanje mina. Zaključci Savjetovanja sadržavali su konkretne prijedloge aktivnosti koje bi trebala poduzeti HAZU kroz projekte, znanstvene kontakte i poticaje.
U tom periodu članovi grupe ostvarili su prvi uvid u bazu podataka o miniranosti koje je prikupio UN-ov centar za protuminsko djelovanje u Hrvatskoj (UN MAC Croatia).
Ubrzo nakon Savjetovanja u HAZU pojavile su se nove organizacijske mogućnosti za doprinos znanstvenika uklanjanju mina.

  • Rad znanstvenika u sklopu HCR-a:

Nakon što je u ožujku 1998. godine odlukom Vlade Republike Hrvatske osnovan Hrvatski centar za razminiranje (HCR), već je u travnju Posebna radna grupa za razminiranje HAZU ponudila suradnju. Sastanak Posebne radne grupe i uprave HCR-a održan 7. svibnja 1998. rezultirao je prerastanjem Posebne radne grupe pri HAZU-u u Znanstveno vijeće Hrvatskog centra za razminiranje. Vijeće je konstituirano prvom sjednicom 10. rujna 1998. Sljedećih godina razvila se obostrano izuzetno korisna suradnja znanstvenika i nove državne organizacije odgovorne za razminiranje.

  • Djelovanje znanstvenog vijeća u sklopu HCR-CTRO-a:

Nakon više godina djelovanja u okviru HCR-a, u 2004. iz Hrvatskog centra za razminiranje izdvojen je dio kojemu je zadatak testiranje i razvoj novih metoda, te obuka, Hrvatski centar za razminiranje – Centar za testiranje, razvoj i obuku (HCR-CTRO), a Znanstveno vijeće pridruženo tom centru.
Tako se rad hrvatskih znanstvenika na problemima razminiranja formalno-organizacijski može podijeliti u tri perioda, najprije na rad u okviru HAZU, do 1998. godine, zatim od 1998. do 2004. godine u HCR-u, a od 2004. godine u HCR-CTRO-u.
Prvi predsjednik Znanstvenog vijeća bio je prof.dr.sc V. Knapp (1998.-2001.), a sljedeći predsjednici bili su prof.dr.sc. M. Bajić (2001.-2003.), prof.dr.sc. N. Perić (2003.-2004.), dr.sc. D. Mikulić (2004.-2005.), prof.dr.sc. H. Gold (2005.-2006.), prof.dr.sc. N. Kezić (2006.-2016.),  prof.dr.sc. Zvonko Orehovac (2016.-2022.), te doc. dr. sc. Marko Horvat (2022. -)