loading

EOD razina 3

Za koga je obuka namijenjena

Obuka EOD razine 3 namijenjena je osobama koji su uspješno završili tečaj EOD razine 2 i koji su obavljali poslove EOD razine 2 u minimalnom trajanju od  jedne godine što dokazuju potvrdom nadležnog tijela.

Ishodi učenja

Po završetku obuke i položenom stručnom ispitu polaznici će biti osposobljeni organizirati, upravljati i nadzirati uklanjanje eksplozivnih ostataka rata na mjestima sanacije kao i drugim operativnim poslovima na uklanjanju eksplozivnih ostataka rata.

EOD razina 3