loading

Hrvatski centar za razminiranje – Centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o.

(dalje u tekstu: HCR-CTRO) tvrtka je koja se bavi ispitivanjem, istraživanjem, razvojem i obukom u području protuminskog djelovanja.

U Republici Hrvatskoj HCR-CTRO jedina je tvrtka akreditirana od strane Hrvatske akreditacijske agencije za provedbu certifikacije strojeva za razminiranje, detektora metala, pasa za detekciju mina i osobne zaštitne opreme sukladno normi HR EN ISO/IEC 17065:2013.

HCR-CTRO d.o.o. osnovan je s ciljem da kroz svoje djelatnosti potiče, pomaže i razvija operativna testiranja i evaluaciju tehnologija otkrivanja mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS), te da sustavno vrši ispitivanja, istraživanja i razvoj protu-minskog djelovanja za potrebe ukupne protu-minske zajednice.

Uz primarnu djelatnost ispitivanja strojeva za razminiranje, ispitivanja vodiča i pasa za razminiranje, ispitivanja detektora metala i zaštitne opreme, koju obavlja na vlastitim poligonima, HCR-CTRO aktivno je uključen i u projekte istraživanja i razvoja novih tehnologija za detekciju mina.

HCR-CTRO obavlja i obuke iz područja protuminskog djelovanja, što i dalje ostaje jedan od budućih prioriteta, a s ciljem efikasnije provedbe protuminskog djelovanja u zemljama zagađenim minama.