loading

Impressum

  • Naziv i skraćeni naziv tvrtke – Hrvatski centar za razminiranje – Centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o. , HCR-CTRO d.o.o.
  • Sjedište tvrtke – Sortina 1d, Zagreb
  • Sud kod kojeg je tvrtka upisana u Sudski registar – Trgovački sud u Zagrebu
  • Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar – MBS: 120000894
  • Naziv i sjedište financijskih institucija u kojima tvrtka ima otvorene račune zajedno s brojevima računa: Zagrebačka banka d.d., Zagreb
    IBAN – HR3023600001101686642
  • Direktor i član Uprave društva – Katarina Markt
  • Iznos temeljnog kapitala – 92.800,00 kn (20.000,00 kn uplaćen u cijelosti u novcu i 72.800,00 kn u stvarima)