loading
08. ožu 2024.

Poziv na dostavu ponuda

Postupak nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi

NAZIV NABAVE: NABAVA SAVJETODAVNIH USLUGA U PODRUČJU HUMANITARNOG RAZMINIRANJA

GRUPA 1: Nabava savjetodavnih usluga za oslobađanje zemljišta od mina

GRUPA 2: Nabava savjetodavnih usluga za nacionalnu zakonodavnu infrastrukturu protuminskog djelovanja

GRUPA 3: Nabava savjetodavnih usluga za upravljanje kvalitetom

GRUPA 4: Nabava savjetodavnih usluga za obuku pasa u razminiranju

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01/2024

 

O PROJEKTU:

NAZIV PROJEKTA: “Sveobuhvatna potpora nacionalnom sektoru protuminskog djelovanja – operativna pomoć humanitarnom razminiranju od strane državnih operatera”

NAZIV POZIVA: „European Union-financed grant contracts for external actions -  Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument“  koji se provodi unutar komponente 2

Poziv na dostavu ponuda _ savjetodavne usluge

Prilozi