loading
28. lis 2015.

Validacija TIRAMISU alata – edukacijska igrica o opasnostima od mina

U sklopu projekta TIRAMISU – Implementacija alata za uklanjanje mina, kasetnog streljiva i neeksplodiranih sredstava, koji financira Europska komisija iz FP7 programa, HCR-CTRO proveo je 22. i 23. listopada validaciju računalne igrice koju su razveli partneri iz Instituta matematičkih strojeva iz Varšave.  Naziv igrice jest Veliki reli na leđima elektroničkih kornjača, a svrha joj je educirati djecu o opasnostima od mina.
Validacija je provedena u dvije škole, Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića iz Petrinje, područna škola Mošćenica, u čijoj se blizini nalaze minski sumnjiva područja, i u Osnovnoj školi Mladost u Lekeniku, koja se nalazi na sigurnom području.
U ciljnoj skupini bila su djeca viših razreda, a cilj je bio utvrditi korisnost i primjenjivost igrice u edukaciji o opasnostima od mina, koja bi se, uz specifične prilagodbe, mogla koristiti diljem svijeta.