loading
26. ruj 2016.

Sveučilište St. Andrews i Sveučilište u Zadru nastavljaju s aktivnostima na Poligonu Benkovac

Od 21. do 23. rujna na poligonu Benkovac, fizičari iz Centra za organske poluvodiče Sveučilišta St. Andrews iz Škotske, obavljali su terenska ispitivanja senzora za otkrivanje eksplozivnih čestica, u suradnji sa Sveučilištem u Zadru. Ovim senzorima ispituje se zrak iz košnice u kojojj su pčele skupljale polen u minski zagađenim područjima. Ove aktivnosti započele su unutar FP7 projekta TIRAMISU, u kojemu je HCR-CTRO bio vodeći partner za aktivnosti validacije i verifikacije.