loading
17. stu 2023.

Predstavnici CTRO-a sudjelovali su na Inovacijskoj konferenciji u Ženevi

Hrvatsko izaslanstvo koje su činili predstavnici CTRO-a i HCR-a, Ravnateljstva civilne zaštite sudjelovalo je na Innovation Conference 2023, koju je uspješno organizirao Ženevski centar za humanitarno razminiranje od 14. do 16. studenog 2023. u Ženevi.

Konferencija o inovacijama je događaj čiji je cilj povezivanje inovacija sa smanjenjem rizika uzrokovanih minama, kazetnim streljivom i drugim eksplozivnim ubojnim sredstvima. Konferencija je okupila više od 300 sudionika iz više od 200 organizacija koje djeluju u više od 60 zemalja. Ovaj događaj okupio je globalnu zajednicu koja se bavi humanitarnim razminiranjem, upravljanjem streljivom i inovacijama, služeći kao jedinstvena platforma za promicanje dinamične suradnje.

Šest ključnih tema dominiralo je konferencijom, a vezane su uz inovacije u smanjenju rizika od eksplozivnih ubojnih sredstava, standarde, društvenu komunikaciju i komunikaciju o promjeni ponašanja, financiranje i inovativno financiranje, određivanje tehnoloških prioriteta, upravljanje streljivom i oslobađanje poljoprivrednog zemljišta.

Drugog dana konferencije g. Davor Laura, voditelj operacija održao je prezentaciju i predstvio hrvatski model upravljanja inovacijama u humanitarnom razminiranju te je aktivno sudjelovao u panel raspravi pod nazivom ODREĐIVANJE TEHNOLOGIJSKIH PRIORITETA: PRISTUP TEMELJEN NA POTREBAMA.