loading
22. ožu 2024.

Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda u postupku NOJN Nabave „Nabava savjetodavnih usluga u području humanitarnog razminiranja

U postupku NOJN Nabave „Nabava savjetodavnih usluga u području humanitarnog razminiranja“, evidencijski broj nabave 01/2024; datum objave nabave: 8. ožujka 2024. godine Naručitelja Hrvatski centar za razminiranje - centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o., temeljem prijedloga Odbora za nabavu danog u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od dana 18. ožujka 2024. godine, odabire se ponuda Ponuditelja:

Grupa 1 – Nabava savjetodavnih usluga za oslobađanje zemljišta od mina / Group 1 - Procurement of consulting services for land release

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Grupa 2 – Nabava savjetodavnih usluga za nacionalnu zakonodavnu infrastrukturu protuminskog djelovanja

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Grupa 3: Nabava savjetodavnih usluga za upravljanje kvalitetom

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Grupa 4: Nabava savjetodavnih usluga za obuku pasa u razminiranju

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude