loading

CASPER SMT-01, MLATILICA

Osnovne informacije

Proizvođač: DEMIN-KA d.o.o.
Kategorija stroja: Srednji strojevi
Naziv stroja: CASPER SMT-01, MLATILICA
Datum testiranja: Listopad 2008.

Rezultati ispitivanja:

ZEMLJA

Prosječna dubina – 40 cm
Mogući kapacitet : 1.318 m2/h

PIJESAK

Prosječna dubina – 26 cm
Mogući kapacitet – 1.505 m2/h

ŠLJUNAK

Prosječna dubina – 25 cm
Mogući kapacitet – 1.331 m2/h