loading

Ispitivanje magnetometra tvrtke SENSYS

Ispitivanje magnetometra Magdrone R4 koji je u vlasništvu tvrtke SENSYS Magnetometers & Survey Solutions iz Njemačke, provedeno je 1. svibnja 2023. godine na poligonu Benkovac. G. Markus Schikorra odradio je tri probna leta sa dronom na linijama koje su javnog sadržaja radi kalibriranja magnetometra.
Nakon toga započelo je snimanje podataka preko cijelog poligona od reda br. 1 do reda br. 47 koji je ujedno i zadnji red. Snimanje redova je bilo uzdužno i poprečno kako bi se omogućila pokrivenost snimanja cijele površine poligona.
Dron je nosio magnetometar sa pet senzora, ujedno je na sebi imao senzor za praćenje konfiguracije terena. Cjelokupno snimanje trajalo je 3 sata.

Ispitivanje magnetometra tvrtke SENSYS