HCR-CTRO poziva sve zainteresirane da se pridruže obukama EOD razina 1-3, koje će se održavati tijekom 2022. godine. Obuke u navedenim terminima održavat će se na hrvatskom jeziku.

Također, željeli bismo napomenuti da je osobama koje su završile program osposobljavanja za pirotehničara na Policijskoj akademiji ili Ministarstvu obrane te policijskim službenicima protueksplozijske zaštite omogućeno direktno pristupanje ispitu EOD 1, bez obveze
pohađanja obuke EOD razine 1.

Cijena pristupanja ispitu EOD razine 1 bez pohađanja obuke iznosi -> 3.750,00 kn
Popust od 50% odobrava se kandidatima koji će nastaviti pohađati obuku EOD razine 2.

EOD 1

Termin održavanja:  21.02. – 11.03.2022.
Termin polaganja završnog ispita:  14.03.2022.
Mjesto održavanja: Zagreb, prostorije HCR-CTRO i poligon Cerovac
Ukupan broj sati: 94 sata (60 sati teorije i 34 sata praktični dio)
CIJENA: 28.500,00 kn
                *U cijenu nije uključen smještaj i hrana polaznika

Obuka NUS razine 1 namijenjena je osobama s malo formalnog znanja o eksplozivima i eksplozivnim ostacima rata kao i drugim osobama koje su do sada radile s eksplozivima, a koje bi željele formalizirati svoje stručno znanje i iskustvo za potrebe protuminskog djelovanje.
Prijavnica

EOD 2

Termin održavanja:  28.03. – 08.04.2022.
Termin polaganja završnog ispita:  11.04.2022.
Mjesto održavanja: Zagreb, prostorije HCR-CTRO i poligon Cerovac
Ukupan broj sati: 69 sata (43 sati teorije i 26 sata praktični dio)
CIJENA: 18.750,00 kn

                *U cijenu nije uključen smještaj i hrana polaznika

Obuka EOD razine 2 namijenjena je osobama koji su uspješno završili tečaj EOD razine 1 ili koji imaju prethodno relevantno iskustvo u radu s eksplozivima, eksplozivnim ostacima rata i minama i imaju osnovni tečaj za pirotehničara što potvrđuju polaganjem stručnog ispita EOD razine 1 i koji žele formalizirati svoje stručne kvalifikacije i iskustvo za protuminsko djelovanje.
Prijavnica

EOD 3

Termin održavanja: 26.09. – 30.09.2022.
Termin polaganja završnog ispita:  03.10.2022.
Mjesto održavanja: Zagreb, prostorije HCR-CTRO i poligon Cerovac
Ukupan broj sati: 24 sata (3 sata teorije i 21 sat praktični dio)
CIJENA: 12.750,00 kn
                *U cijenu nije uključen smještaj i hrana polaznika

Obuka EOD razine 3 namijenjena je osobama koji su uspješno završili tečaj EOD razine 2 i koji su obavljali poslove EOD razine 2 u minimalnom trajanju od jedne godine što dokazuje potvrdom nadležnog tijela.
Prijavnica

*Minimalan broj polaznika svake od navedenih obuka je 8, a maksimalan 12 polaznika.