NUS razina 1

 

Za koga je obuka namijenjena:

Obuka NUS razine 1 namijenjen je osobama sa malo formalnog znanja o eksplozivima i eksplozivnim ostacima rata  (imaju  formalna vojna policijskim znanjem) kao i drugim osobama koje su do sada radile s eksplozivima, a koje bi željele formalizirati svoje stručne znanje i iskustvo za potrebe protuminskog djelovanje.

Ishodi učenja:

Po završetku obuke i položenom stručnom ispitu polaznici će biti osposobljeni pretraživati područje zagađeno minama i eksplozivnim ostacima rata, locirati i osigurati pronađena opasna sredstva i obavljati deaktiviranje i/ili uništavanje manje složenih pojedinačnih eksplozivne ostatke rata (ERW) i mina.