Proizvođač: TORNADO d.o.o. Lepoglava
Kategorija stroja: teški stroj
Naziv stroja: TORNADO GX 500
Datum testiranja: listopad 2015.

Rezultati ispitivanja:

ZEMLJA

Prosječna dubina – 26 cm
Mogući kapacitet – 2.469 m2/h

PIJESAK

Prosječna dubina – 30 cm
Mogući kapacitet – 2.469 m2/h

ŠLJUNAK

Prosječna dubina – 34 cm
Mogući kapacitet – 2.2154 m2/h