Kategorija stroja: teški stroj
Naziv stroja: SCANJACK 3500
Datum testiranja: 

 

Rezultati operativnog testiranja:
  • Prosječna dubina – do 50 cm
  • Mogući kapacitet – 1200 m2/h