Kategorija stroja: teški stroj
Naziv stroja: ORACLE
Datum testiranja: 

 

Podaci operativnog testiranja:
  • Prosječna dubina – 30-40 cm
  • Mogući kapacitet – 800 m2/h