Kategorija stroja: bageri i traktori
Naziv stroja: MVB – 06
Datum testiranja: 

 

Podaci operativnog testiranja:

Mogući kapacitet -3.250-4.500 m2/5h