Kategorija stroja: bageri i traktori
Naziv stroja: Mvb – 005
 
Rezultati operativnog testiranja:

Mogući kapacitet -350-500 m2/h