Kategorija stroja: bageri i traktori
Naziv stroja: MVB – 003
Datum testiranja: 2004.

 

Rezultati operativnog testiranja:

Mogući kapacitet-420-500 m2/h