Kategorija stroja: bageri i traktori
Naziv stroja: Mvb – 001
Datum testiranja: 2004.

 

Podaci operativnog testiranja:

Mogući kapacitet – 500-560 m2/h