Proizvođač: DOK-ING d.o.o. Zagreb
Kategorija stroja: Laki stroj
Naziv stroja: MV-4, freza
Datum testiranja: travanj 2008.
REZULTATI ISPITIVANJA:
ZEMLJA

Prosječna dubina – 23 cm
Mogući kapacitet : 950 m2/h

PIJESAK

Prosječna dubina – 24 cm
Mogući kapacitet – 1.876 m2/h

ŠLJUNAK

Prosječna dubina – 22 cm
Mogući kapacitet – 1.647 m2/h