Kategorija stroja: bageri i traktori
Naziv stroja: MT-01
Datum testiranja:
Rezultati operativnog testiranja:

Mogući kapacitet -32 m2/h