Kategorija stroja: Srednji stroj
Naziv stroja: MINI MINE WOLF
Datum testiranja: 2006. (freza) i 2008. (mlatilica)

Rezultati ispitivanja:

FREZA
ZEMLJA:

Prosječna dubina(cm): 22,01
Mogući kapacitet stroja(m2/h): 564,41

PIJESAK:

Prosječna dubina(cm): 23,97
Mogući kapacitet stroja(m2/h): 740,00

ŠLJUNAK:

Prosječna dubina(cm): 30,67
Mogući kapacitet stroja(m2/h): 988,13

MLATILICA
ZEMLJA

Prosječna dubina – 25 cm
Mogući kapacitet – 863 m2/h

PIJESAK

Prosječna dubina – 38 cm
Mogući kapacitet – 905 m2/h

ŠLJUNAK

Prosječna dubina – 30 cm
Mogući kapacitet – 843 m2/h