Kategorija stroja: teški stroj
Naziv stroja:  MINE WOLF
Datum testiranja: 2005.

 

Rezultati operativnog testiranja:
  • Prosječna dubina – 26,96 cm
  • Mogući kapacitet – 2.861,74 m2/h

Rezultati poligonskog testiranja:

FREZA:
ZEMLJA:

Prosječna dubina(cm): 35
Mogući kapacitet stroja(m2/h): 1680

PIJESAK:

Prosječna dubina(cm): 35
Mogući kapacitet stroja(m2/h): 3 732,40

ŠLJUNAK:

Prosječna dubina(cm): 35
Mogući kapacitet stroja(m2/h): 3 253,60

MLATILICA: 
ZEMLJA:

Prosječna dubina(cm): 29,28
Mogući kapacitet stroja(m2/h): 1 282,44

PIJESAK:

Prosječna dubina(cm): 28,43
Mogući kapacitet stroja(m2/h): 1 427,76

ŠLJUNAK:

Prosječna dubina(cm): 22,82
Mogući kapacitet stroja(m2/h): 1 223,30