Proizvođač: WAY INDUSTRIES a.s. Priemyselna, Slovačka
Kategorija stroja: Srednji stroj
Naziv stroja: Božena 5
Datum testiranja: siječanj 2008. godine
REZULTATI GODIŠNJE PROVJERE:

Prosječna dubina – 31 cm
Mogući kapacitet – 990 m2/h