Proizvođač: WAY INDUSTRIES a.s. Priemyselna, Slovačka
Kategorija stroja: Laki stroj
Naziv stroja: Božena 1
Datum testiranja: 2004. godine
REZULTATI TESTIRANJA:
ZEMLJA:

Prosječna dubina(cm): 10.00
Vrijeme(minute, sekunde): 7:10
Brzina kretanja stoja(km/h): 0,418
Mogući kapacitet stroja(m2/h): 836

PIJESAK:

Prosječna dubina(cm): 12,33
Vrijeme(minute, sekunde): 7:10
Brzina kretanja stoja(km/h): 0,409
Mogući kapacitet stroja(m2/h): 818

ŠLJUNAK:

Prosječna dubina(cm): 12,83
Vrijeme(minute, sekunde): 4:25
Brzina kretanja stroja(km/h): 0,545
Mogući kapacitet stroja(m2/h): 1090