Proizvođač: DOK-ING d.o.o.
Kategorija stroja: teški stroj
Naziv stroja: MV-20
Datum testiranja: 2004.
 
Rezultati operativnog testiranja:
  • Prosječna dubina – 18,09 cm
  • Mogući kapacitet – 1,496,41 m2/h

Rezultati poligonskog testiranja:

ZEMLJA:

Prosječna dubina(cm): 25,33
Mogući kapacitet stroja(m2/h): 4080

PIJESAK:

Prosječna dubina(cm): 27,33
Mogući kapacitet stroja(m2/h): 6433

ŠLJUNAK:

Prosječna dubina(cm): 25,00
Mogući kapacitet stroja(m2/h): 4533