Potrebnu dokumentaciju naručitelj treba dostaviti najkasnije četrnaest (14) dana prije isteka certifikata ili traženog datuma.

Naručitelj postupka certifikacije dužan je dostaviti HCR-CTRO-u opremu/proizvod na mjesto i u vrijeme koje odredi HCR-CTRO.

Zahtjev za certifikaciju, kao i kompletna propisana dokumentacija dostavlja se na hrvatskom jeziku, osim kad je naručitelj iz inozemstva, tada dostavlja dokumentaciju na engleskom jeziku.

1. Certifikacija strojeva za pripremu površine

Certifikacija novog stroja za pripremu površine

Za provedbu postupka certificiranja uz “Zahtjev za izdavanje certifikata” (Q-Zahtjev-7200) i „Zahtjev za certifikaciju stroja“ (Q-Zahtjev-7200-S) potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju ako se radi o certificiranju prvi put-novi model:

 

  • tehničke podatke o stroju za pripremu površine (naziv, tip, tehnički opis stroja i kvaliteta obrade tla)
  • tehničke podatke o ugrađenim materijalima kojim je oklopljena i ostakljena kabina vozila, te zaštićeni vitalni dijelovi stroja (certifikati materijala), (izdaje akreditirani laboratoriji/centar),
  • certifikat ili potvrdu o ispitivanju buke u kabini (izdaje akreditirani laboratoriji/centar),
  • certifikat ili izvješće o ukupnoj razini udarnog ubrzanja na sjedalu rukovatelja stroja za pripremu površine nastala kao posljedica detonacije protuoklopne mine (izdaje akreditirani laboratorij/centar),
  • dokumentacija razvojnog i poligonskog ispitivanja (ako postoji),
  • dokumentacija o dosadašnjem radu stroja izvan RH (ako postoji),
  • upute za uporabu (Standardni operativni postupci)
  • imenovanje predstavnika Naručitelja koji će prisustvovati ispitivanju.

 

U prilogu zahtjeva prilažu se i svi certifikati o provjeri kvalitete stroja izdani od ovlaštenih institucija.

 

Certifikacija strojeva za pripremu površine – godišnja provjera

Za provedbu postupka certificiranja- provjera značajki strojeva za pripremu površine potrebno je dostaviti “Zahtjev za izdavanje certifikata” (Q-Zahtjev-7200) i „Zahtjev za certifikaciju stroja“ (Q-Zahtjev-7200-S). Zahtjev može dostaviti samo vlasnik stroja.

 

Produljenje valjanosti certifikata sukladnosti u izvanrednim okolnostima

Produljenje valjanosti certifikata sukladnosti za strojeve primjenjivati će se u situacijama kada nije moguće obaviti godišnju provjeru strojeva za pripremu površine zbog izvanrednih okolnosti, i to samo zbog otežanih, nepogodnih vremenskih uvjeta koji onemogućavaju postupak certifikacije.

Produljenje valjanosti certifikata izdat će se na vremensko razdoblje od najviše 3 mjeseca, uz ispunjavanje uvjeta koji su navedeni u Izjavi o ispravnosti stroja za pripremu površine (Q-Izjava-7200-S), a koja je potpisana i ovjerena od strane vlasnika stroja.

2. Certifikacija pasa za razminiranje

Naručitelj postupka certifikacije dužan je HCR-CTRO-u dostaviti važeći SOP kojim se koristi u radu sa psima, kao i eventualne naknadne izmjene i dopune.

Certifikacija pasa za detekciju mina – prvi put

Za provedbu postupka certificiranja prvi put, uz “Zahtjev za izdavanje certifikata” (Q-Zahtjev-7200) i Zahtjev za certifikaciju pasa (Q-Zahtjev-7200-Pas) potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

  1. Popunjen Obrazac Upitnik o vodiču i psu (Q-Ob-UVP-1),

Certifikacija pasa za detekciju mina – godišnja provjera

Za provedbu postupka certificiranja uz “Zahtjev za izdavanje certifikata” (Q-Zahtjev-7200) potrebno je dostaviti i popunjen Zahtjev za certifikaciju pasa (Q-Zahtjev-7200-Pas).

 

Produljenje valjanosti certifikata sukladnosti u izvanrednim okolnostima

Produljenje valjanosti certifikata sukladnosti za pse koji se koriste u protuminskom djelovanju primjenjivat će se u situacijama kad nije moguće obaviti godišnju provjeru pasa zbog izvanrednih okolnosti, i to samo zbog otežanih, nepogodnih vremenskih uvjeta koji onemogućavaju postupak certifikacije na testnom poligonu. Produljenje valjanosti certifikata izdat će se na vremensko razdoblje od najviše 3 mjeseca, uz ispunjavanje uvjeta koji su navedeni u Izjavi o ispravnosti psa (Q-Izjava-7200-Pas) a koja je potpisana i ovjerena od strane naručitelja ispitivanja.

3. Certifikacija detektora metala

Za provedbu postupka certificiranja potrebno je dostaviti “Zahtjev za izdavanje certifikata” (Q-Zahtjev-7200) i „Zahtjev za certifikaciju detektora metala“(Q-Zahtjev-7200-MD).

4. Certifikacija zaštitne opreme

Osnovna zaštitna oprema koja se koristi na poslovima protuminskog djelovanja sastoji se od zaštitne kacige s vizirom i zaštitnog prsluka.

Za provedbu postupka certificiranja potrebno je uz “Zahtjev za izdavanje certifikata” (Q-Zahtjev-7200) dostaviti i „Zahtjev za certifikaciju zaštitne opreme“ (Q-Zahtjev-7200-ZO).

Prilikom prvog certificiranja, proizvođač zaštitne opreme i/ili korisnik zaštitne opreme na poslovima protuminskog djelovanja (pravna osoba ili fizička osoba s ovlastima) mora dostaviti podatke o upotrebljenim materijalima i certifikate za iste, odnosno priložiti Izvješće o testiranju koje izdaje akreditirani laboratoriji/instituti/centri

5. Završne odredbe

Tijekom postupka certifikacije vode se zapisi o izvršenim provjerama i izrađuje se Izvještaj kao završni dokument voditelja.

Ako je postupak certifikacije završio pozitivno i ako postoji sva zahtijevana dokumentacija, izdaje se Certifikat kao završni dokument od HCR-CTRO-a za provedeni postupak certificiranja opreme/proizvoda.

U suprotnom izdaje se Izvještaj o nesukladnosti za dotičnu opremu.

  1. Referentni dokumenti

HRN EN ISO/IEC 17065:2013,                           

IMAS standardi,

Zakonski propisi RH