Pravila zaštite osobnih podataka na web stranici www.ctro.hr

Opće informacije

Ova Pravila zaštite privatnosti (dalje: Pravila) opisuju koje vaše osobne podatke prikupljamo, na koji način ih obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

HCR-CTRO d.o.o, Sortina 1d, 10020 Zagreb, OIB 08884831822 obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.ctro.hr  u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

Osoba zadužena za kontrolu podataka je službenik za informiranje.

Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo osobne podatke pošteno i zakonito, isključivo na temelju valjanih pravnih osnova, odnosno sukladno vašim suglasnostima za obradu.

Način i svrha obrade osobnih podataka

Anketni upitnik

Kroz anketni upitnik prikupljamo informacije o vašem zadovoljstvu našim uslugama i prijedloge za poboljšanje poslovanja. Rezultati provedene ankete su anonimni, za prijavu nije potrebna e-mail adresa, stoga kroz anketni upitnik ne prikupljamo podatke o vama.

Prijavnica za simpozij

Putem prijavnice za simpozij prikupljamo podatke o fizičkim i pravnim osobama sudionicima simpozija u svrhu evidencije prijavljenih, slanja programa simpozija i ostalih informacija vezanih uz simpozij. Podaci se čuvaju u našoj arhivi godinu dana i nisu dostupni trećim osobama.

Kontaktiranje

Ukoliko nam se obratite s upitom, podatke koje nam pri tome dostavite obrađujemo isključivo za pružanje traženih informacija. Za odgovaranje na upite zadužen je službenik za informiranje.

Primatelji osobnih podataka

HCR-CTRO će vaše osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo uz vašu privolu. Osim toga, vaše podatke proslijedit ćemo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela (npr. sudovima).

Čuvanje osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka. Pristup vašim osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne u pružanju naših usluga. Kontinuirano educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za predmetnu obradu i ne čuvamo ih dulje nego li je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

Vaša prava

U svakom trenutku od nas možete zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:

  • brisanje osobnih podataka (ukoliko ne postoje opravdani razlozi za čuvanje podataka)
  • povlačenje suglasnosti za obradu podataka
  • ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka na kontakt:
    Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, email: azop@azop.hr 

Kontakt osoba

Zahtjeve, pritužbe ili upite koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka  možete uputiti na adresu elektroničke pošte sluzbenik-za-informiranje@ctro.hr.

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.