Cijeli tim projekta “Biološke metode (pčele) za otkrivanje eksploziva”, financiran u sklopu NATO-vog programa Znanost za mir i sigurnost (SPS), obavljao je od 9. do 13. rujna na poligonu Benkovac terenska ispitivanja. Timovi iz Banje Luke i Zagreba ispitivali su aktivnu metodu, snimanjem rojeva pčela u visokoj rezoluciji pomoću dronova, a pasivna metoda testirana je uzimanjem uzoraka zraka iz košnica i na ulazu u košnice. Prva dva dana ispitivanja, na poligonu je boravila televizijska ekipa Ghostcat Medienproduktion, koja je snimala dokumentarnu reportažu za njemački kanal ZDF na temu životinja koje pomažu ljudima.