English VersionHrvatska Verzija

Ispitivanje opreme za detekciju na poligonu Benkovac

on 22 Rujan 2016

Istraživački timovi sa Sveučilišta u Manchesteru i Sveučilišta u Zagrebu proveli su od 18. do 20. rujna na poligonu Benkovac testiranje eksperimentalne opreme za detekciju kroz dva komplementarna istraživačka projekta. Ciljevi projekata su riješiti poteškoće kod razlučivanja meta u nekooperativnim (visoko mineraliziranim) tlima te istražiti naprednije elektromagnetske detektore na korist međunarodne protuminske zajednice.

Ispitivanje financira dobrotvorna organizacija Find a Better Way iz Ujedinjenog Kraljevstva.