English VersionHrvatska Verzija

Obuka za otkrivanje i uništavanje NUS-a

HCR-CTRO d.o.o. započinje s novim ciklusom obuke polaznika za osposobljavanje za rad s neeksplodiranim ubojnim sredstvima (EOD) 2. stupanj.  
Uvjet za pristupanje obuci je položen 1. stupanj EOD obuke. Za kandidate koji nisu stekli kvalifikaciju za 1. stupanj, a u cilju utvrđivanja njihovih znanja i sposobnosti odnosno spremnosti za pohađanje obuke višeg stupnja, pri HCR-CTRO-u će prije početka obuke biti organiziran ispit znanja iz 1. stupnja te će kandidatima koji ispit polože biti dodijeljene potvrde o položenom ispitu.

Obuka počinje 4. prosinca u 14.00 sati, a istog datuma s početkom u 12.00 sati održat će se ispit znanja 1. stupnja.

Kandidati koji žele pristupiti ispitu za EOD 1. stupnja i obuci za 2. stupanj moraju zadovoljiti jedan od sljedećih uvjeta:

a) završena temeljna obuka pirotehničara ili
b) pripadnici inženjerskih postrojbi Ministarstva obrane te protueksplozijskog odjela Ministarstva unutarnjih poslova koji se najmanje 3 godine bave poslovima otkrivanja NUS-a ili
c) pripadnici civilne zaštite koji najmanje 3 godine rade na poslovima otkrivanja i zbrinjavanja NUS-a

Cijena obuke odrediti će se ovisno o broju polaznika.

Cijena polaganja ispita za EOD 1. stupanj iznosi 5.000 kn, a uključuje materijal za pripremu ispita i ispitna pitanja.

Po ispunjavanju prijavnice (potvrde o sudjelovanju) kandidatima će se dostaviti račun, a sredstva trebaju biti uplaćena na račun HCR-CTRO-a prije početka obuke.

Teorijski dio nastave provodit će se u Zagrebu u suvremeno opremeljenoj učionici, a za svaki će nastavni sat biti osigurana potrebna količina kvalitetnih nastavnih sredstava i pomagala.

Praktični dio obuke odvijat će se na testnom poligonu Cerovac kraj Karlovca koji udovoljava svim didaktičkim i sigurnosnim standardima za provođenje praktičnog dijela obuke, te na odabranom radilištu razminiranja.

Plan nastave:

Ukupan broj sati 54: teorijski dio (37), praktični dio (17), te ispit (4) i uvodni i završni dio (2)
Nastavni sat traje 45 minuta i izvodi se i subotama i nedjeljama. Maksimalno dnevno opterećenje je 8 sati.
Obuka će biti organizirana za skupinu od najmanje 10 polaznika. Nastavna skupina ima optimalno 15, a najviše 20 kandidata.

Na kraju obuke, polaznici polažu ispit. Svim polaznicima koji ispit polože izdaje se certifikat o završenoj obuci i položenom ispitu, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Ovaj edukacijski projekt prilagođen je Međunarodnim standardima protuminskog djelovanja (IMAS 09.30) i Protokolu testiranja i evaluacije - T&E Protocol on EOD Competency Standards.