English VersionHrvatska Verzija

MV-20

Tehnički podaci:
- dužina stroja sa alatom - 8000 mm
- dužina stroja bez alata - 6000 mm
- širina - 4.000 mm
- visina - 2.500 mm
- masa - 33,63 tone
- radni alat - mlatilica i freza
- snaga motora - 663 kW
- upravljanje - uredajem za daljinsko upravljanje
- transmisija - gusjenice

Podaci operativnog testiranja:
- Prosječna dubina - 18,09 cm
- Mogući kapacitet - 1,496,41 m2/h

 

Podaci poligonskog testiranja (2004. godine):

ZEMLJA:
Prosječna dubina(cm): 25,33
Vrijeme(minute, sekunde): 2:30
Brzina kretanja stoja(km/h): 1,200
Mogući kapacitet stroja(m2/h): 4080

PIJESAK:
Prosječna dubina(cm): 27,33
Vrijeme(minute, sekunde): 1:35
Brzina kretanja stoja(km/h): 1,895
Mogući kapacitet stroja(m2/h): 6433

ŠLJUNAK:
Prosječna dubina(cm): 25,00
Vrijeme(minute, sekunde): 2:15
Brzina kretanja stroja(km/h): 1,333
Mogući kapacitet stroja(m2/h): 4533

Stroj uspješno uklanja PP i PO mine.

 

Slike:

  • mv20_1_1654634883
  • mv20_2_681084499