English VersionHrvatska Verzija

Dodjela, produljenje valjanosti, suspenzija ili povlačenje certifikata

Uvjeti za dodjelu certifikata proizlaze iz normativnih dokumenata i pravilnika prema kojima se provodi postupak certificiranja.

 

 1. Dodjela certifikata

Postupci certificiranja u Centru odnose se na certificiranje pojedinačnih proizvoda i to:

 • Prva certifikacija (certifikacija novog proizvoda) i
 • Periodična ili izvanredna provjera proizvoda (godišnja ili po nalogu HCR-a)

 

 1. Proširivanje ili sužavanje potvrde

Proširivanje ili sužavanje opsega već izdanog certifikata nije predviđeno jer propisi daju okvir unutar kojeg se nešto može certificirati kao i rokovi važenja certifikata.

 

 1. Ponovno vrednovanje

Ponovno vrednovanje se vrši istekom roka važenja certifikata ili uslijed prijave HCR-a koji prati certificirani proizvod u poslovima protuminskog djelovanja.

 

 1. d) Produljenje valjanosti certifikata sukladnosti u izvanrednim okolnostima

Produljenje valjanosti certifikata sukladnosti za strojeve i pse primjenjivati će se u situacijama kada je nemoguće obaviti godišnju provjeru zbog izvanrednih okolnosti, i to samo zbog otežanih, nepogodnih vremenskih uvjeta koji onemogućavaju postupak certifikacije na testnom poligonu.

Produljenje valjanosti certifikata izdat će se na vremenski period od max.  3 mjeseca., uz ispunjavanje uvjeta koji su navedeni u Izjavi o ispravnosti stroja za pripremu površine (Q-Izjava-7200-S) te Izjavi o ispravnosti psa (Q-Izjava-7200-Pas), a koja je potpisana i ovjerena od strane naručitelja postupka certifikacije.

 

 1. e) Suspenzija ili povlačenje certifikata

U slučaju suspenzije ili povlačenja certifikata, Centar će poduzeti propisane radnje te o tome obavijestiti HCR. Odluke o suspenziji ili povlačenju certifikata donosi Direktor. 

Centar može suspendirati certifikat sukladnosti, na određeno vrijeme, na primjer u sljedećim slučajevima:

 1. a) ukoliko se monitoringom utvrdi da nije udovoljeno zahtjevima upotrebe opreme navedenim u izdanom certifikatu, ali su ti propusti takvi da ne opravdavaju ukidanje certifikacije; ili
 2. b) u slučaju neodgovarajućeg korištenja certifikata
 3. c) ukoliko za poslove certificiranja nije izvršeno plaćanje u zakonskom roku

Centar će povući certifikat u sljedećim slučajevima:

 1. a) ukoliko naručitelj postupka certifikacije prestane sa obavljanjem djelatnosti;
 2. b) ukoliko su se zahtjevi ili odredbe standarda ili zakona promijenili i tvrtka koja ima certifikat ne može ili ne želi usuglasiti svoje poslovanje s tim izmjenama:
 3. c) ukoliko se monitoringom otkrije da je neudovoljavanje navodima iz certifikata ozbiljne naravi, kao na primjer opetovana povreda odredbe o sigurnosti i zaštiti na radu.